2013 .04 .17 ලංකාදීප – මිලින්ද මොරගොඩmilinda-prashna

නොයෙක් විට, නොයෙක් තැන අලූත් මත පැන නැගෙන බව මෑත   කාලය තුළ දැකිය හැකි නව පරමස වනතාවයකි. මෙවැනි මත තුළින් ඇතිකරන අවසාන පරැන තිඵලය බහුතර ජනතාවගේ කැමැත්ත විය යුතුය. හැම දෙනාටම නිදහස්ව සාමකාමීව ජීවත්වන්නට ඉඩ ඇතිකිරිම හො`ද සංස්කෘතික ලක්ෂණයකි. අප සොයා යා යුතු එවැනි පදනමකි. මරාගෙන මැරෙන යුදකාමයකින් නිදහස් වූ රට අලූත් යුගයකට ඇතුළුවන විට අලූත් දර්ශනයක් අවශ්යිය. යුද පසුබිමේ සිට සාමකාමී කාල පරිච්ඡ්දයකට යොමුවන පසුබිමක එහි අවශ්යශතාව තදින් දැනේ.
වෙඩි හ`ඩට යටපත්ව තිබුණ ජන මතය දැන් නිදහසේ ඇවිල යන බව පැහැදිලිව පෙනේ. සමාජය තුළ ඝෝෂාවක් තිබේ. ඝෝෂාවෙන් නැගෙන හ`ඩ බලවත්ය. නිහ`ඩ බහුතරයක අදහස පරයමින් සු`ළු දෙනෙකුගේ හ`ඩට වැදගත් තැනක් ලැබී ඇති සෙයකි. සමාජය තුළ බහුතරය නිහ`ඩය. ඕනෑම සභාවක කතාකාරයා වැඩි අවධානයක් ගන්නා නමුත් ඔහු කියන්නේ සමස්ථ සභාවේ ම අදහස දැයි පරබහ ශ්න කිරීම අද අපට ඇති බලවත් වගකීමකි.
නිහ`ඩ බහුතරය දක්වන අදහස, නැගෙන ඝෝෂාව තුළින් යටපත්වීම යුක්තිගරුක සමාජයක සිදුවිය යුතු දෙයක් නම් නොවේ. වැඩි දෙනෙකු නිහ`ඩ නම් ඔවුන් ගැන වෙහෙසෙන්නේ කුමකටදැයි පරසමාශ්න කර හ`ඩ එන තැනට පමණක් සවන්දීම ද යහපත් පර දෙවනතාවක් ද නොවේ. බුද්ධිමත් සමාජයේ මෙවැනි හ`ඩ නැගෙන අතර නියම මතය කුමක් දැයි දැනගන්නට නිතර පර්යේෂණයෙහි නිරත වෙති. ඒවා කෙරෙන්නේ ජන මත සමීක්ෂණ ආකාරයටය. අලූත් යුගයකට ඇතුළු වන්නට තැත් දරන ශරී න ලාකේය ජන සමාජය ද ජන මත සමික්ෂණ ගැන පරාර මාණාත්මක අවධානයක් යොමු කිරීම වටී. එයින් නියම මහජන අදහස කුමක්දැයි අවබෝධ කර ගත හැකිවෙයි.
දියුණු රටවල් සංවර්ධන වැඩසටහනක් අරඹන්නට කලින් එහි අවැසි අනවැසි බව ගැන ජනතාවගෙන් විමසයි. පරයු තිපත්ති වෙනස් කරන්නට අලූත් තීරණයක් ගන්නට කලින් ජනතාවගේ අදහස කුමක්දැයි විමසා බැලේ. දේශපාලනයේ දී එය වැඩිපුර උපයෝගී කර ගන්නා බවපෙනේ. පක්ෂයක ොහ් අපේක්ෂකයෙකුගේ ජනපරාලනයතාව දරන පරර ගතිපත්ති කෙරෙහි පොදු මතය ජන මත විමසුම් වලින් අනාවරණය කර ගැනේ. තාක්ෂණය දියුණු හෙයින් එය වඩා ලෙහෙසි වී ඇත. අප රට තුළ ද එවැනි සමීක්ෂණ අති නමුත් බහුලව උපයෝගී කර ගන්නේ නැත. දේශපාලනයේ දී එවැනි මත සොයා යාම ඉතා වටිනා ආයෝජනයකි. නිතර නිතර වෙනස්වන මහජනතාවගේ ආකල්ප හා ඒවා විහිදෙන අකාරය සමාජයේ තෝරා ගත් නියැදියකින් පරකි ශ්නාවලියකින් විමසා බැලීම පරේ ආයෝජනවත්ය. ජනමත සමීක්ෂකයන් ඉදිරිපත් කරන පරම්තශ්න සහ තෝරාගත් නියැදිය දෙන උත්තර නිසි ආකාරයට විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් නොයෙක් මත විහිදී ඇති ආකාරය කදිමට අවබෝධ කර ගත හැකිවෙයි. ජනමතය හ`දුනාගැනිමට කරන මෙවැනි පර්යේෂණ වෙනුවෙන් සැලකිය යුතු ධනයක් වැය කරන්නට සිදුවන බව නොරහසකි. ආර්ථික අතින් බලවත් නැති රටවල් ජනමත සමීක්ෂණ වෙනුවෙන් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැත්තේ එහෙයින්ය.
ජනමතය නිසි ලෙස පිළිබිඹු නොවන විට සමාජයේ පර න ශ්න වල යථාර්ථය වටහා ගැනීම අපහසුය. ගැටලූවක් පැන නැගෙන විට මහජන නියෝජිතයන් උත්තර හොයන්නේ තමන් අවට ගැවසෙන අනුගාමිකයන්ගේ අදහස්වලට අනුවය. අනුගාමිකයන්ගේ මතය හැබෑ ජනමතය නොවේ. නිර්භයව ඇත්ත කියන්නට සූදානම් නැති දේශපාලන අදහස් සහිත මහජන නියෝජිතයන් වටා ගැවසෙන කණ්ඩායම පරනුගශ්නය දකින්නේ තමන්ගේ රාමුවෙන් වීම තවත් භයානක පැත්තකි. ඝෝෂාවෙන් මත ඉදිරිපත් කරන පිරිස ද හැබෑ සතය යටපත් කරයි.
ශරීු ලංකාව මහජන මතයට ගරු කරන රටකි. මහජන නියෝජිතයන් ජනතා කැමැත්ත ඉහළින් අපේක්ෂා කරති. පරමු ජාතන්තර මහවාදී සමාජයක මහජනතාවගේ අදහස් ඉතාම වැදගත් බව එයින් තහවුරු වෙයි. මැදි ආර්ථිකයකට නැගෙන ශරීවීම ලංකාවට ද කලින් කලට ආර්ථික සමාජ තොරතුරු සම්බන්ධව මහජන මතය විමසා පරවුරතිපත්ති සම්පාදකයන්ට හා වගකිවයුතු අංශ වලට යොමු කරන වැඩ පිළිවෙලක් අවශ්යය.
මිලින්ද මොරගොඩ.