21.02.2012 – ලංකාදීප – මිලින්ද මොරගොඩ

රටට බත සපයන වී ගොවිතැනෙහි නිරත ගොවීහු අස්වනු නෙලන සමයයි. වී මිළ ගැන විරෝධතා නැගෙන බව පෙනේ. ගොවියන් ගැන සේ ම පාරිභෝගිකයන් ගැන ද සමාජයේ නිසි ගෞරවය සාධාරණ විනිශ්චයකට ලක්විය යුතුය. ගොවිතැන පහසු කාර්යයක් නොවේ. පුරන් කුඹුර මඩ කර එය අස්වැද්දීමේ සිට අස්වනු නෙළා ගන්නා අවස්ථාව දක්වා අභියෝග රැසකි. මිළ ඉහළ යන තත්ත්ව යටතේ ගොවිතැන් කිරීම පහසු නැත. දුක විඳි මින් අත් නොහැර එහිම නිරත ගොවියන් ඉටුකරන්නේ සමාජ අවශ්ය්තාවයකි.

ශරීැ ලංකාවේ සංස්කෘතිය හා අනන්ය්තාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ද වී ගොවිතැන දක්වන දායකත්වය මහඟුය. වී ගොවැතැන හා ජන ජීවිතය අතර ඇත්තේ විශාල සම්බන්ධයකි. සමාජය පෙරළා එයට දක්වන පරැන තිචාරයක් ඇත. යම් කැපවීමක් කරයි. ගොවියන්ට සහන දෙන කවර අවස්ථාවක හෝ පොදු මහජනතාව එයට විරුද්ධ වන්නේ නැත. අද කෘෂිකර්මයට විශෙෂ සහන තිබේ. පොහොර සපයන්නේ අති විශෙෂ සහන සහිතවය. වාරි ජල සම්පාදනය වගාව කෙරෙහි ඇල්මක් ඇතිකරන්නට රජය අනුගමනය කරන පරර. තිපත්ති වෙනුවෙන් මහජනතාව එකඟය. තමගෙන් අයකරන බදු ගොවිතැන වෙනුවෙන් වැය කිරිම ගැන මහජනතාව කනස්සල්ල පළකරන්නේ ද නැත. ගොවියා ද ගොවිතැන ද නොමඳ අවධානනයට ලක් විය යුතු බව සමාජ පිළිගැනීමයි.

එනමුත් ආර්ථික පරිසරය අවබෝධ කරගැනීම වටී. වී කිලෝවකට ලැබෙන සහතික මිළ වැඩිකරන ලෙස බලකරයි. නීනි පැනවිය හැකිය. සහල් කිලෝවක මිල වැඩිවන විට එයට වන්දි ගෙවන්ට සිදුවන්නේ පාරිභෝගිකයන්ටය. ගොවියන් ඇතුලූ මුලූ රටේ ම ජනතාව පාරිභෝගිකයෝය. ඔවුහු මෙරට වෙළඳ පොලේ දී පවතින තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී අත්යිවශ්ය පාරිභෝගික ද්රෙව්යප මිලදී ගත යුතුය. වී මිල වැඩිවන විට සහල් මිල වැඩිවන අතර එයට සරිලන සේ තම ආදායම වැඩි කරගන්නට පොදු ජනතාවට සිදුවෙයි. එය චකරසර යකි. එක තැනෙක ගැටලූවකට විසඳුම් දෙනවිට අර්බුදය මතු විය හැකි වෙනත් තැනෙකින්ය.

ආදායම පර විමාණවත් නැති බවට වී ගොවීන් නගන තර්කය අවධානයට ගත යුතුය. එය ඇත්තකි. කෘෂිකර්මය ගොවියන්ට ලාභදායී එකක් විය යුතුය. එය කළ හැකි කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායීත්වය නැංවීමෙනි. ඉඩම වැඩි නොවන නමුදු අස්වැන්න වැඩි කරගන්නා තාක්ෂණය ගොවිපොළට ලැබී තිබේ. නෙලාගන්නා අස්වැන්න ආරක්ෂා කරගැනීම හා වෙළඳ පොල සමග කිරවනෙයාකරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් නව සැපයුම් ජාල ඇතිව තිබේ. එය විද්යාිත්මක නව සොයාගැනීම්ය. ආර්ථික හා අලෙවි පර්යේෂකයන්ගේ අත්දැකීම්ය. සම්පරීම්දාය හා ගොවිතැනේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරගනිමින් මෙකී අලූත් සංකල්ප මෙරට වී ගොවිතැනට එකතු විය යුතුය. අස්වැන්න වැඩි වන විට සහ එය කලමණාකාරනය වන විට ගොවියා ගේ ආදායම ඉහළ යයි. එය මෙරට ලක්ෂ සංඛ්යාාත ගොවීන්ගේ ජීවන මට්ටම හා අහිමානය නැංවීමකි. එවැනි අලූත් අවස්ථා ඇති කර ආකල්ප වෙනස් කිරීම පහසු නැත. දියව්. දියව්. අපට දියව්. සහතික මිල අපට දියව්. කියමින් ගොවියා උද්ඝෝෂකයෙකු කිරීම ඉතා පහසුය.